Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘2011-2012’ Category

 

catala

1. Introducció

Segons un article del diari punt avui del febrer del 2014 els xinesos son “els estrangers amb un pitjor nivell de català” i està basat en unes dades del IDESCAT del cens del 2011 els immigrants de la Xina són els que tenen la mitjana més baixa a l’hora d’entendre el català si es compara amb altres països.

Pretenem entendre el perquè d’aquestes dades a l’hora que contrastem amb testimonis reals i així dons, explicar que s’està fent per canviar la situació.

En primer lloc explicarem quins atractius té Catalunya per atraure la immigració xinesa, seguidament la situació que existent a Catalunya ja que té dues llengües oficials i la necessitat d’aprendre’n una per poder participar en la vida diària amb la comunitat, fer negocis o interactuar amb la població. Ens servirem d’entrevistes per poder contrastar la informació que anem trobant. Per una altre part, exposarem les ajudes del govern i les escoles per fomentar l’aprenentatge del català als immigrants que hi estiguin interessats. Finalment exposarem el resultat del nostre anàlisi com a conclusió.

2. Els xinesos a Catalunya

Per molts xinesos i altres immigrants, l’objectiu principal de la migració és treballar i guanyar-se la vida. Fins als anys 80 la comunitat d’immigrants xinesos a Espanya estava repartida per la zona litoral mediterrània, els arxipèlags i Madrid, i en canvi a Barcelona no hi havia molta representació de migrants xinesos. A la dècada dels 90 hi va haver un punt d’inflexió amb la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona, que va funcionar com a desencadenant per a la creixent arribada de nous residents xinesos que trobaren a Barcelona un lloc ple d’oportunitats per les seves activitats empresarials.

gràfica (Gràfica de la presència xinesa a Espanya)

Catalunya es va convertir doncs, en una comunitat atractiva per els immigrants i actualment hi ha 45.000 ciutadans d’origen xinés, més d’una tercera part de tots els immigrants xinesos que viuen a Espanya, que són un total de 120.000. A Catalunya, des d’un primer moment, la major part de la comunitat xinesa s’ha concentrat a Barcelona i voltants, però, a poc a poc la saturació de mercat ha fet que es vagin dispersant per el territori català per a establir-se i buscar oportunitats de feina.

3. Exposició de la situació dels immigrants xinesos amb el català.

Els immigrants xinesos solen viure en comunitats d’immigrants bastant aïllades i l’aprenentatge de la llengua d’acollida pot estar bastant relacionada amb el tipus de feina que tinguin. Per exemple, els xinesos que treballen en un comerç o un establiment de serveis (que generalment porten un temps vivint al país d’acollida), inevitablement faran més ús de la llengua ja que la necessiten per poder comunicar-se amb el client en canvi els xinesos que treballin a fàbriques o en altres activitats que no siguin de serveis poden no veure l’aprenentatge de la llengua com a una prioritat.

Tampoc hem d’oblidar que els xinesos que viuen a Catalunya es troben en que a la comunitat autònoma hi ha dues llengües oficials que són el català i el castellà. Però a l’hora d’aprendre una llengua, es veu una tendència a triar el castellà perquè és més rentable ja que el parla molta més gent que no pas el català i els hi pot sortir més profitós.

S’ha de tenir en compte que les persones, siguin de la nacionalitat que siguin, que emigren a un altre país, ho fan amb l’objectiu de treballar i treure rendiment econòmic, i no amb l’objectiu d’aprendre la llengua del país d’acollida. En aquest sentit, la llengua s’hauria d’entendre com a instrument per a la comunicació amb els habitants local i per tant, també com a part de del procés d’integració. Així doncs, s’entén que, en el cas dels immigrants, l’aprenentatge de la nova llengua no es dóna immediatament a la seva arribada sinó que és una qüestió de temps arribar a parlar-la.

Sigui per raó de la feina o sigui per l’elecció d’idioma, la falta de coneixement de la llengua d’acollida es pot suplir de dues maneres:

 • L’escolarització dels fills ja que aprenen les dues llengües a l’escola i poden arribar a dependre lingüísticament d’ells.

 • Altres coneguts xinesos que coneguin la llengua i que els puguin ajudar segons la necessitat que tinguin.

Fins hi tot, alguns xinesos que venen per treballar a Catalunya, no opten per aprendre cap de les dues, perquè la feina només els hi requereix la llengua anglesa.

D’aquesta manera, els pares no han d’invertir temps ni recursos aprenent el català o el castellà ja què o bé els nens o bé un conegut que els poden assessorar.

La Generalitat de Catalunya està interessada en que s’aprengui no només el castellà, sinó també el català. Per això existeixen diferents recursos per ensenyar català als immigrants xinesos de totes les edats. Entre alguns d’aquests recursos trobem:

 • Les aules d’acollida a les escoles i instats per ensenyar als nens i adolescents immigrants per reforçar l’aprenentatge d’una llengua molt diferent a la seva com és el català. Aquestes classes es fan en horari escolar i son totalment gratuïtes, amb l’objectiu d’aprendre més la llengua de manera més rapida i facilitat l’aprenentatge de les altres assignatures amb aquestes llengües vehiculars.

 • Cursos gratuïts de català per els immigrants xinesos més adults dedicats a l’aprenentatge per mantenir una conversació del dia a dia que es poden impartir en centres cívics, ajuntaments o escoles d’adults. També existeixen cursos per empresaris on el temari es dedicat a conversacions normals fins a vocabulari emprat per negocis.

 • La Generalitat posa a disposició recursos materials com un llibre especialment dedicat als immigrants xinesos perquè adquireixin els coneixements de la llengua catalana i una pàgina web perquè l’aprenguin des de casa i totalment gratuït.

 • També hi ha programes d’intercanvi lingüístic com el que fa la UAB o altres associacions o universitats. És una manera d’aprendre la llengua i que es relacionin la comunitat autòctona i evitar l’aïllament.

S’ha de dir que tota aquesta oferta existeix com a resposta a una demanda per part dels immigrants xinesos per aprendre català i, en major mesura, castellà. Apart dels recursos educatius fomentats per la Generalitat, s’han arribat a obrir acadèmies privades per part dels xinesos per a donar cabuda a l’excedent de demanda en alguns moments.

 

4. Conclusió

Per concloure, hem realitzat cinc entrevistes a 3 noies xineses i 2 nois xinesos d’entre 18 i 21 anys, residents a Barcelona o a Girona. Tots ells van emigrar a Catalunya en edat escolar amb els seus pares.

Amb aquestes entrevistes hem pogut contrastar la informació que hem obtingut fins ara, i hem observat que, com hem dit anteriorment, els joves xinesos que immigraren a Catalunya en edat escolar han après, tant català com castellà, a l’escola i han tingut l’oportunitat d’interactuar més amb la població local i, per tant, si que parlen les dues llengües (generalment). També hem pogut comprovar que els pares dels informants van immigrar a Catalunya per motius de feina o per negocis i no parlen català, sinó castellà, i en alguns casos cap de les dues llengües.

Arribem a la conclusió, doncs, que el fet de que els immigrants (no exclusivament els xinesos) no parlin la llengua del país d’acollida no es deu sols a una raó principal i evident sinó que entren en joc moltes variables com: la necessitat de saber la llengua, els interessos personals, els plans de futur, el tipus de feina, l’educació, el temps que fa que han emigrat, etc. Per tant s’ha d’observar la situació en tota la seva complexitat i no intentant buscar una solució ràpida com a vegades fan els governs.

Així doncs, tornant al principi, ens plantegem en quines condicions s’han extret les dades en què es basa l’article. Creiem que l’article no esta ben formulat perquè, tot i que les dades de l’IDESCAT siguin correctes i fiables, possiblement no s’han tingut en compte totes les variables que intervenen en l’aprenentatge d’una llengua per part dels immigrants a l’arribada d’un país i per tant no considerem apropiat de qualificar “els xinesos com els estrangers que pitjor nivell tenen de català”.


 

Webgrafia

Introducció:

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/718762-els-xinesos-son-els-estrangers-amb-un-pitjor-nivell-de-catala.html

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=7021&V4=7050&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

Els xinesos a Catalunya:

http://www.recercat.net/bitstream/handle/2072/40652/treball+de+recerca.pdf?sequence=1

http://www.fti.uab.es/interasia/documents/Beltran-La%20Inmigraci%F3n%20China%20en%20Catalu%F1a.pdf

Recursos a disposició del interessat:

Ajuda del govern:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=9223a49c2660e110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9223a49c2660e110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=77399f4cc8fb1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=77399f4cc8fb1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.7146237d0006f0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=45648682defe8110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=45648682defe8110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Cursos gratuïts:

http://www.btv.cat/btvnoticies/2013/02/01/cursos-gratuits-de-catala-per-a-xinesos/

Aules d’acollida:

http://ensenyarllengualumnatnoromanic.blogspot.com.es/2012/09/bon-dia-comencem-laula-dacollida-amb.html

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

De igual modo que ocurre con la pintura o la música, donde los artistas se influencian entre unos y otros dando lugar a nuevas formas de expresión artística, también ocurre en el cine. Y es precisamente esta influencia cinematográfica la que vamos a explicar a continuación, no de una forma global, sino centrándonos en la influencia que ejerce el Cine Oriental sobre el Cine Occidental y viceversa.

Estereotipos anteriores a la interacción

Antes del contacto propiamente dicho entre ambos cines, encontramos una presencia de Asia en los filmes de Occidente a través de una cierta estereotipación de lo oriental, en representación de la alteridad de la otra cultura en la pantalla, determinada desde sus inicios por el contexto político del momento. Así, en un principio, durante los años 20 y 30, primó la representación de elementos orientales contemplados por el arquetipo del “Peligro Amarillo”.

Este, fruto de la desconfianza generada en las potencias occidentales por los movimientos de emancipación nacional acontecidos en Asia a partir de inicios de siglo XX (ej. el Levantamiento de los bóxer en la China o la aparición de Japón como nueva potencia militar) enfatiza rasgos negativos tales como el secretismo o el sadismo.

Esta representación de lo oriental como amenaza tiene su máximo exponente en la figura de Fu Manchú (malvado protagonista de numerosos films de la época).

A partir de los años 40, esta simplificación de Oriente visto a través de los ojos de Occidente continuará, cambiando los prejuicios discriminatorios negativos (el Peligro Amarillo a través de Fu Manchú) por algunos positivos propios del arquetipo del “Héroe Amarillo” representado por la figura, un tanto caricaturizada,  del gordito, noble y reflexivo detective hawaiano de orígen chino Charlie Chan, interpretado por Warner Oland.

Fu Manchu VS Charlie Chan

Japón: El origen de las influencias

Los primeros contactos entre ambas cinematografías se produjeron una vez finalizó la Segunda GuerraMundial. Más allá de la influencia ejercida en generaciones venideras de realizadores alrededor de todo el mundo por parte de la famosa Trilogía de Apu (1955-1959) del director bengalí Satyajit Ray, podemos fijar el inicio de las influencias entre los cines de ambos continentes en el auge que experimentó el cine japonés durante su “Era Dorada” entre las décadas de 1950 y 1960.

Más tarde, y obligadamente modelada por la censura implantada hasta entonces por la administración norteamericana, la tradición fílmica nipona había sido reinterpretada atrayendo consigo la mirada occidental y logrando un primer reconocimiento significativo por parte de los festivales de cine europeos. El gran ejemplo de este proceso fue el director Akira Kurosawa, que con Rashomon (1950), ganó el primer premio del Festival de Cine de Venecia de 1951. Esta victoria contra todo pronóstico, alentó a los realizadores japoneses a producir películas históricas que respondiesen al creciente interés internacional por el exotismo de lo oriental.

“Rashomon” de Akira Kurosawa

El caso más significativo de este nuevo estilo cinematográfico, cuyo impacto consiguió traspasar fronteras, es el film de Kurosawa Los Siete Samurais (1954). Su retrato realista de los samurais y campesinos medievales, junto con la mezcla de elementos cómicos, de acción (chanbara o cine de espadas) y melodramáticos propios del teatro tradicional kabuki ; lo convirtieron en el más importante jidageiki o filme de época, y en un esquema a seguir para producciones a ambos lados del Pacífico.

Seis años más tarde, fruto de este intercambio de componentes temáticos y estilísticos, aparecía en Estados Unidos el film Los Siete Magníficos de John Sturges (1960), que adaptaba la historia de Kurosawa al Lejano Oeste americano. Este copiaba los principales patrones narrativos de la original, por ejemplo, el punto de partida en una comunidad rural amenazada por una fuerza exterior que se ve obligada a contratar a unos mercenarios para defenderse; y repetía el mismo número de actantes (el emisario del pueblo, el líder de los mercenarios, el guerrero gracioso…). De hecho, la influencia es tal que, incluso muchas de las secuencias fueron tratadas de la misma, manera tal y como se observa en las imágenes a continuación.

Similitud entre “Los 7 Samurais” y “Los 7 magníficos”

Desde este momento, elementos tales como el uso de la cámara lenta para las escenas de acción o el intimismo de los primeros planos del expresionismo japonés, pasarán a incorporarse a un nuevo lenguaje cinematográfico más transnacional.

Al mismo tiempo, con la rápida expansión de la televisión en el hogar, la industria fílmica nipona entró en un lento declive a partir de los años 60 que posibilitó el traslado del foco de producción y emisión de influencia cinematográfica oriental a otro punto de la geografía asiática: Hong Kong.

Hong Kong: de las artes marciales al cine noir

En Hong Kong, la producción parte de esta mezcla y doble intercambio estrenada por el nuevo cine japonés representado por Kurosawa,  y se especializa en el cine de artes marciales, híbrido de la lucha chanbara nipona y la estética y el movimiento de la ópera china. Posteriormente este nuevo género, se populariza junto al llamado cine noir.

No será a partir de los años 60, con el impulso de las primeras grandes productoras mixtas de Hong Kong, que lo oriental cogerá un peso suficiente para ser representado en Occidente por actores oríundos de Ásia.  Con la llegada en los años 50 de las primeras traducciones de novela negra a Japón y China, se generará el terreno necesario para el surgimiento de nuevos discursos también influenciados por las yakuza eiga o películas de gángsters clásicas.

Bruce Lee

Bruce Lee

A la repetición de características unidimensionales, tales como el misticismo  o la sabiduría ancestral, se añadirá la gran novedad del período, la inclusión de protagonistas físicamente activos. Uno de los artífices de este reconocimiento será un tal Bruce Lee, un joven americano de origen chino, popular gracias a sus gimnasios especializados en artes marciales. Será el primer actor chino en conquistar Hollywood y Occidente y caracterizará un cine que aumentará su éxito a lo largo del mundo gracias a su habilidad por viajar (a su “ciudadanía flexible” que le permite rodar y producirse tanto en Ásia como en Europa y Estados Unidos). Con la entrada en escena del conocido como el “Dragón de las artes marciales” se abrirá un proceso de intercambio que se potenciará en la década de los 80 y los 90 con la reintegración de Hong Kong como territorio chino.

El intercambio hasta nuestros días: del remake a la coproducción

Otro tipo de contacto que se ha producido es a través de los remakes, aunque éstos pierden gran parte de la “personalidad cultural” propia del film original al adaptarse al tipo de público de otra cultura diferente. Éstos tienen una mayor presencia sobretodo a partir de los 90,  aunque anteriormente ya se habían producido varios pero no fueron tan visibles como hasta entonces.

Tanto se hacen remakes por parte de Occidente, destacando especialmente una gran cantidad de películas de terror como Ringu, del director Hideo Nakata, con  su adaptación al mercado hollywoodiense con The Ring; como también por parte de Oriente, por ejemplo con los musicales de High School Musical o Grease

Destacamos a  The Ring ya que fue la que ayudó a abrir las puertas de Occidente a las películas de terror asiática no sólo de Japón sino también de China o Corea del Sur. Aunque es japonesa y tuvo mucho éxito en su país, el numero de entradas vendidas en EEUU fue muy superior, y gracias a ello se desató el boom de películas asiáticas de terror.

Remake “The Ring”

Pero no solo se hacen remakes de producciones mainstream con fines puramente lucrativos para arrasar en taquilla, sino que otros optan por rendir homenaje a obras de cine independiente. Como ejemplo de ello podemos encontrar Vengeance del hongkonés Johnnie To, claramente influenciada por las obras del francés Jean Pierre Melville, sobretodo por El Silencio de un Hombre. Otro ejemplo lo podemos encontrar con el conocido director chino  Zhang Yimou con Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos, siendo ésta una adaptación libre del film de culto Blood Simple de los Hermanos Coen.

Por otro lado se pueden encontrar directores orientales los cuales cuentan con una importante parte de su filmografía rodada en Estados Unidos, como por ejemplo el taiwanés Ang Lee, o los hongkoneses John Woo y Ringo Lam. Como ejemplos más locales tenemos el del actor/director hongkonés Sammo Hung que se vino a rodar hasta Cataluña,  para la realización de su film Los Supercamorristas, rodada entre Barcelona y Sitges, protagonizada por Jackie Chan, y además cuenta con participación española tanto a nivel de reparto como de técnicos. Otro ejemplo de producción asiática en España es la japonesa Andalucia, Revenge of the Goddess.

Con lo que ya no sólo se influencian mutuamente, si no que además colaboran entre ellos, lo que ha dado lugar a nuevas producciones de películas divididas en varias partes, realizadas tanto por directores occidentales como orientales. Ejemplos muy claros de esta colaboración son A cada uno su cine, Lumière et compagnie o Shanghai Wo Ai Ni, ésta última siguiendo el camino abierto por sus predecesoras Paris Je t’Aime y New York I Love You.

A continuación analizaremos unos casos más concretos de dichas influencias.

La influencia del cine oriental en Isabel Coixet

Como ejemplo más cercano de estas influencias tenemos a Isabel Coixet. En el último lustro esta directora española se ha visto y reconocido muy influenciada por la entrada del cine oriental a occidente, tanto japonés como de directores chinos como Wong Kar-wai. Esto se aprecia en su trabajo de 2009 Mapa de los sonidos de Tokio, un film ambientado en Tokio, con asesinos, yakuzas y un vendedor de vino español. La crítica la vapuleó por ser un título pretencioso y que intenta adoptar, sin éxito, muchos de los rasgos que el cine oriental presenta.

Lejos de buscar otros caminos e influencias para sus trabajos, Coixet persiste todavía en intentar adaptar esos rasgos propios de la cinematografía oriental. Su próximo proyecto Panda Eyes, cuya producción ha empezado este año, estará ambientado en un pueblo perdido de Inglaterra. Aún así, su directora reconoce que beberá mucho del cine de terror japonés, sobretodo por la anteriormente citada Ringu.

Las influencias recaen en forma de un intento de adaptación del estilo visual de Wong Kar-wai, de su estilo musical y rítmico, de sus personajes imposibles y relaciones improbables, y una extraña necesidad de mostrar el país nipón de forma totalmente gratuita e inconexa con el trasfondo y narración que sus guiones presentan.

Miss Wasabi Films, productora de Isabel Coixet

Coixet reconoce su admiración por el mundo nipón y su gente, al que se ha sentido muy vinculada. La catástrofe del Tsunami de 2011 la dejó muy afectada, hasta el punto de realizar una venta de collages fotográficos para recaudar fondosa favor del ayuntamiento de Sendai, una de las zonas más dañadas. También en el propio nombre de la productorafundada por ella misma en el año 2000, Miss Wasabi, se puede apreciar este afecto que siente la cineasta por Japón.

De igual forma, sus reconocidas influencias por el cine y cultura asiática le han valido que en el ciclo de cine “Japón en femenino”, celebrado por motivo del día de la mujer 2012 en el Museo Nacional de Antropología, se le dedicase un pase a Mapa de los sonidos de Tokio para mostrar al público su interpretación y enfoque particular que de la mujer japonesa hace.

Tarantino VS Miike

Si hay dos directores a tener muy en cuenta a la hora de evidenciar las grandes influencias que existen en ambos lados, estos son Quentin Tarantino y Takashi Miike.

En prácticamente todas las películas de Tarantino se puede apreciar la influencia oriental y especialmente del cine hongkonés como se puede ver en el siguiente documental.

  

Aunque en la que más claramente queda reflejada es en Kill Bill, para la cual incluso contrató al director Yuen Woo-Ping, para que le ayudase en las coreografías de lucha.

A lo largo de la película se pueden ver innumerables homenajes a otras películas orientales, incluso en el guión de la misma, que sin llegar a ser un remake, ya recuerda enormemente a la japonesa Lady Snowblood. Pero su influencia sobre la película no se queda ahí solamente, sino que en la banda sonora aparece una canción de la otra, además de recrear escenas claramente evocadoras al film japonés.

Similitudes entres “Kill Bill” y “Lady Snowblood”

Además hace referencias a muchas otras películas. Por ejemplo, el traje amarillo que lleva la protagonista es idéntico al que vestía Bruce Lee en Juego con la Muerte; la escena de la masacre de los 88 maníacos  tiene lugar dentro de un restaurante de dos pisos, siendo este un tipo de escenario habitual en las películas de los Shaw Brothers; de igual que lo es el entrenamiento con Pai Mei, el maestro chino.  A su vez, incluye una secuencia de anime, y en la banda sonora también incluye un fragmento extraído de De Profesión Invencible.  Por supuesto, tampoco se puede obviar el papel interpretado por Sonny Chiba, un auténtico símbolo del cine japonés.

Pero como hemos dicho anteriormente, no solo existe esta influencia oriental sobre Kill Bill si no que que está presente en la mayoría de sus obras. Por ejemplo, su ópera prima Reservoir Dogs, no deja de ser un remake (para algunos incluso un plagio) del clásico hongonés City on Fire.

Similitudes entre “Reservoir Dogs” y “City on Fire”

O por ejemplo el montaje de historias paralelas en Pulp Fiction, para el cual él mismo reconoce haberse inspirado en Chunking Express de Wong Kar Wai; además de muchas otras influencias sobre las que se podría escribir un libro entero.

“Sonrisas y Lágrimas” y “La Felicidad de los Katakuris”

En cuanto a Miike no nos extenderemos tanto, pero queremos destacar que muchos ya lo consideran “El Tarantino Japonés” tanto por los excesos de ambos como por la gran cantidad de fuentes de las que beben. Uno de los ejemplos de la influencia occidental en su filmografía son el “remake” de Sonrisas y Lágrimas, pero con su sello particular, en La Felicidad de los Katakuris.

Otro ejemplo es el de Sukiyaki Western Django, en la que realiza un remake/precuela de Django, un clásico del spaghetti western, con la que además se atrevió a rodar en inglés por primera vez en su carrera. Tal es la influencia existente entre ambos directores, que en esta misma película, el mismo Tarantino interpreta el papel  de uno de los personajes. Del mismo modo que en Hostel, producida por Tarantino, es Miike quien aparece en pantalla.

Otras curiosidades

Como se puede comprobar, existe una gran influencia entre ambos, y otra prueba del gran interés que despierta el cine Asiático en Occidente es la gran cantidad de festivales dedicados (íntrega o parcialmente) al cine asiático, como por ejemplo las Nits de Cinema Oriental (Vic, Barcelona), el Terracotta Far East Film Festival (Reino Unido) o el Far East Film (Italia)  entre muchos otros.

Por último, como curiosidad también queremos destacar cómo, del mismo modo que en Occidente, en Asia también utilizan el cine como reclamo turístico, donde por ejemplo, en Tokio uno puede visitar un restaurante como el que aparece en Kill Bill, o en el mismo puerto de Hong Kong se puede encontrar un paseo de la fama al estilo hollywoodiense, pero en este caso con estrellas locales.

Paseo de la Fama de Hong Kong

Filmografía recomendada

Asian Invasion. Documentales de la BBC sobre el cine de Japón y Hong Kong respectivamente.

Japón 

Hong Kong 

Bibliografía consultada

Caviaro, J. L. (6 / Septiembre / 2009). Mapa de los sonidos de Tokio, insufrable nuevo trabajo de Isabel Coixet. Recollit de Blog de Cine: http://www.blogdecine.com/cine-espanol/mapa-de-los-sonidos-de-tokio-insufrible-nuevo-trabajo-de-isabel-coixet

Chan, K. (2009). Remade in Hollywood: The Global Chinese Presence in Transnational Cinemas. Hong Kong: Hong Kong University Press.

CIMA. (25 / Marzo / 2012). “Panda Eyes”, de Isabel Coixet, contará con inversión de la film agency for Wales. Recollit de CIMA: Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales: http://www.cimamujerescineastas.es/htm/comunicacion/blog/noticias.php?id=1525&titulo=%E2%80%9CPanda%20Eyes%E2%80%9D,%20de%20Isabel%20Coixet,%20contar%C3%A1%20con%20inversi%C3%B3n%20de%20la%20Film%20Agency%20for%20Wales

Corral, J. (2005). Quentin Tarantino, excesos y cinefilia. Palma de Mallorca: Dolmen.

Cueto, R., & Palacios, J. (2007). Asia Noir: Serie negra al estilo oriental. Madrid: T&B Editores.

Elder, R. e. (2005). John Woo: Interviews. Jackson: University Press of Mississippi.

Filmaffinity. (sense data). Tu página de cine. Obtenido de Filmaffinity: http://www.filmaffinity.com/es

Fotogramas.es. (26 / Mayo / 2011). Isabel Coixet dirige el anuncio del verano. Obtenido de Fotogramas.es: http://www.fotogramas.es/Noticias/Isabel-Coixet-dirige-el-anuncio-del-verano

Hunt, L. e., & Wing-Fai, L. e. (2008). East Asian Cinemas: Exploring Transnational Connections on Film. New York: I.B. Tauris.

Hunter, C. (Mayo / 2012). “Never the Twain?” East Asian Cinema and its influence in the West. Obtenidode Junsui Films: http://junsuifilms.com/guest-blog/never-the-twain-east-asian-cinema-and-its-influence-in-the-west/

IMDb. (sense data). The Internet Movie Data Base. Obtenido de IMDb: http://www.imdb.com/

Japan Cultural Profile. (sense data). The Second Golden Age (1952-1960). Obtenido de Culture in Japan: Film Overview: http://www.culturalprofiles.net/japan/Directories/Japan_Cultural_Profile/-13245.html

López, D. (sense data). Reseñas de cine asiático. Obtenido de Made in China: http://madeinchinablog.wordpress.com/

Mes, T. (2004). Agitator: The Cinema of Takashi Miike. Fab Press.

Peary, G. e. (1998). Quentin Tarantino Interviews. Jackson: Univ. Press of Mississippi.

Sala, Á., Hostench, M., Salido, J., Lòpez, D., & Martínez, B. (2006). Johnnie To: Redefiniendo el Cine de Autor. Barcelona: Ediciones Casa Ásia.

Xu, G. G. (8 / Febrero / 2005). Remaking East Asia, Outsourcing Hollywood. Obtenido de Senses of Cinema: http://sensesofcinema.com/2005/feature-articles/remaking_east_asia/

Read Full Post »

Las asociaciones son los organismos ideales para establecer un puente entre dos culturas. Éstas, aparte de estar al alcance de mucha gente, ofrecen la oportunidad de realizar actividades que de otro modo no se podrían hacer. Con este trabajo pretendemos analizar la realidad de las asociaciones relacionadas con Asia Oriental en el ámbito de Barcelona y descubrir de qué modo transportan la cultura y la realidad de otros territorios al nuestro. Para ello, hemos considerado necesario hablar con distintas asociaciones culturales y juveniles, para que nos aporten su visión sobre el tema, así como algunos participantes de las actividades.

Las escogidas han sido Asociación de Otakus de Sabadell, Brigada S.O.S, Kimono Club Barcelona y Asociación Catalana d’Amics del Bonsai, que representan ambas vertientes de la cultura japonesa; por un lado la cultura popular tradicional (bonsai, kimono, etc.) y por el otro la cultura popular moderna (movimiento otaku y urbano)

Uno de nuestros objetivos es determinar qué características comparten las personas que forman parte de éstas asociaciones y qué es lo que les llevó a interesarse por ellas, así como la diferencia que existe entre los participantes de los dos tipos de asociaciones, tradicionales y de cultura urbana.

Para ello hemos elaborado dos modelos de encuesta, una para ambas asociaciones de cultura popular tradicional y otra para las dos asociaciones de cultura urbana. A continuación introduciremos brevemente cada asociación, precedida de una breve explicación de su historia y creación. Hemos extraído el perfil y las preferencias de los miembros así como de las actividades que se realizan en cada una de las asociaciones y el objetivo de éstas. Finalmente hemos preguntado, como complemento a la pregunta inicial de nuestro trabajo, si desde dentro de éstas asociaciones se cree que realmente éstas cumplen su cometido de difundir los temas que ocupan a cada una, obteniendo resultados muy variados.


Otakus de Sabadell

El grupo Otakus de Sabadell surgió a partir de la idea de Adrián López Romero, que decidió crear un grupo de facebook con el mismo nombre para compartir su afición con cualquiera que quisiera unirse. En octubre del 2010 se creó el primer grupo con unos 60 miembros, un año más tarde se pasó a un segundo grupo que actualmente reúne 145 miembros de Sabadell y de otras localidades cercanas. En el proceso se unió como administradora Virginia G. Revilla. Recientemente han creado un blog, pero el grupo de facebook sigue siendo la plataforma base para organizarse.

Respecto a las actividades que realizan, quedan cada viernes y jueves en diversas zonas de Sabadell para jugar al póker o a juegos de rol, charlar sobre temas de interés común y en definitiva reunirse y pasar un buen rato. En palabras de Adrián, el objetivo de cara al futuro es mantener el grupo como una gran familia y seguir creciendo.

Del total de los encuestados se ha repartido a partes iguales entre hombres y mujeres. En el rango de edad más de la mitad tienen entre 15 y 17 años, habiendo miembros de entre 18-20 y 12-14 en menor medida. Con estos primeros resultados queda patente que es una asociación mixta y juvenil donde casi la totalidad de los miembros son adolescentes.

El 75% ha contestado que conoció la asociación a través de unos amigos, sólo dos personas la conocieron por internet. Casi la totalidad de los miembros son Otakus y estaban interesados en conocer gente que compartiese los mismos gustos, además de que desde siempre les había interesado todo lo relacionado con Japón.

En el ámbito interno, más del 60% de los miembros sólo participan, pero el 100% ha votado que lo hace de forma activa y constante. El 88% lo hace cada vez que hay una “quedada”.

Las actividades preferidas son con diferencia el manga y el anime con un 70%, seguidas de los juegos de rol, la moda urbana y el cosplay. También se refleja el interés por el póker y los videojuegos.

Posteriormente hicimos algunas preguntas de carácter más personal. Más del 80% de los encuestados respondió que le interesaba Japón antes de entrar en la asociación. Los intereses están muy repartidos, mayoritariamente la mitología japonesa, seguida por el idioma y la cultura antigua y moderna. Además, después de pertenecer a la asociación, todos los miembros están interesados en seguir aprendiendo sobre el país Nipón.

Finalmente, todos los miembros están de acuerdo en que la asociación cumple con su objetivo de tratar y difundir la cultura japonesa urbana entre sus miembros. De hecho, nos dicen que se ha conseguido transmitir este interés a personas inicialmente ajenas al mundo otaku debido a que son un grupo muy receptivo. Además según Virginia G. Revilla es muy útil para compartir conocimientos, ya que, en sus propias palabras “si uno aprende algo sobre Japón, Corea etc., a la semana ya lo sabemos todos”.

Hay quien opina que deberían ampliarse un poco los temas a tratar, pero en definitiva todos los miembros de Otakus de Sabadell están muy satisfechos de pertenecer a esta comunidad.

Enlaces de interés

Blog Otakus de Sabadell: http://otakusdesabadell.superforos.org/c1-otakus-de-sabadell

Página en Facebook: Otakus de Sabadell.

Associació Juvenil Brigada SOS

La Associació Brigada SOS es una asociación juvenil sobre el manga y anime, creada en el año 2006 por iniciativa de 4 jóvenes salidos de otra asociación actualmente disuelta (ADAM, Associació en Defensa de l’Anime i Manga). Formada como asociación abierta, cualquiera puede unirse y ser socio.

Logo de la asociación

Des de la asociación, se organizan dos tipos de actividades: la abiertas al público y las cerradas al público. Entre las abiertas al público, encontramos actividades diversas, organizadas los sábados por la tarde que incluyen desde proyecciones de películas anime hasta torneos de videojuegos; se organizan también 3 eventos al año (Otakristmas, Hanami SOS y Akihabara@Deep), en los que se organizan actividades, exposiciones y talleres de temàticas diversas relacionadas con el mundo manga/anime y otros temas relacionados con la cultura urbana de Japón y Corea del Sud (sobre todo en el tema de la música). Las actividades cerradas al público incumben solamente a los miembros de la asociación; son actividades que se montan para que los socios y colaboradores realicen las actividades que les gustan juntos. También se hacen periódicamente reuniones de socios para hablar sobre la organización de actividades y eventos y asuntos que incumben a la asociación, como temas jurídicos o de financiación.

Entre los socios, encontramos un público mixto y entre los 18-26 años, siendo el grupo de 18-20 el más numeroso. La mayoría conocieron la asociación gracias a recomendación de un amigo o por asistir a los eventos, y los motivos de adhesión son mayoritariamente el interés por Japón y el deseo de conocer gente con aficiones similares. La participación es activa y la mayoría de los miembros ya tenían interés en Japón antes de conocer el manga/anime; también la mayoría desean saber más de la cultura japonesa a parte de lo otaku. También vemos que la gran parte de los encuestados si creen que la asociación cumple el objetivo de transmitir la cultura urbana y otaku (en mayor o menos medida), y algunas opiniones tienden a buscar una diversificación en las actividades que se ofrecen con éste propósito.

Cartel del evento Hanami SOS, 2012

A parte, asistimos a un evento (el Hanami SOS) y pudimos ver de primera mano el perfil y los intereses del público que asiste a estos eventos más grandes. Aunque vimos gente de todas las edades (también niños y mayores), la franja de edad más común era entre los 16-20 años. Respecto a las actividades, preferían cosas como videojuegos, karaoke, actividades relacionadas con música (conciertos, exhibiciones de baile) y actividades más dinámicas que talleres de carácter más cultural (cultura antigua), como el taller de origami, la exposición y demostraciones de kimonos o el taller de introducción al kanji, que tuvieron menos público (sobre todo el último).

Enlaces de interés

Blog Brigada SOS: http://brigada-sos.blogspot.com.es/

Foro Brigada SOS: http://foro.brigadasos.org/

Kimono Club Barcelona

Kimono Club Barcelona fue fundada el año 2008 por Yumi Saito, nativa de Kanagawa, Japón. Con tal de rendir homenaje a la pasión por los kimono de su abuela fallecida, decidió dar comienzo a este grupo cultural, con el fin de difundir el uso del kimono casual, conocido como Fudan Kimono. Su intención era la de conseguir que la gente llevara estas vestimentas, pero adaptándolas a su propio estilo, sin volcarse en las formalidades que la tradición nipona exige, pero finalmente valorando éste símbolo de la cultura japonesa, tanto como ellos mismos lo hacen.

Según la propia Saito afirma, mediante este tipo de asociaciones se pretende cambiar una imagen de Japón bastante distorsionada, formada a base de estereotipos, como el hecho de ser una cultura seria y cara.

Imagen

Un kimono de mujer, una de las piezas de vestir más emblemáticas de Japón

En cuanto a las actividades realizadas en la asociación, predominan las exposiciones, cursos, talleres de confección, conferencias, evento, etc. En éstos últimos, se recaudan fondos mediante la venta de kimono confeccionados por la propia asociación.

Según las encuestas que hemos podido realizar en esta asociación, hemos llegado a la conclusión de que un 90% de los miembros son mujeres, perteneciendo mayoritariamente al grupo de edad de mayores de 26 años. La mayoría de los integrantes descubrió la asociación a través de internet, siendo  factores como amigos, eventos, etc. menos determinantes. También hay un hecho prácticamente unánime: todos los componentes afirman haber estado interesados en todo el ámbito japonés antes de unirse, aparentemente, sin estar vinculados al mundo del anime i manga. En cambio, muestran mucho interés por actividades japonesas propiamente culturales como la historia de Japón, mitología japonesa, cultura antigua y/o moderna, idioma, arte (como puede ser el ikebana o arreglo floral, bonsai, etc.);  y no juveniles como las de animación que hemos mencionado.

La participación anual no es excesivamente elevada, pero los eventos que suelen tener más asistencia son los talleres de confección y cursos.

La opinión generalizada de los miembros de Kimono Club Barcelona es que, el objetivo de difundir los conocimientos del kimono tradicional se cumple; y además se agradece la existencia de esta asociación ya que, según afirman algunos integrantes, décadas atrás las personas interesadas en culturas como la japonesa no tenían acceso alguna a éstas desde nuestro país.

Enlaces de interés

Kimono Club Barcelona: http://www.kimono-club.org/

Página en Facebook: Kimono Club Barcelona

Asociación Catalana d’Amics del Bonsai

La asociación catalana d’amics del bonsai surgió con el objetivo de promover y dignificar el arte del bonsai. Nacida en 1983, un 8 de junio, en una reunión realizada en la Generalitat de Catalunya, en el departamento de cultura y medios de comunicación, difundir el arte del bonsai .

Casi un año después, el 26 de mayo, fueron aprobadas las diversas actividades que, actualmente, se llevan a cabo en la asociación y se eligió a los miembros de la comisión gestora.

Estos són algunos de los miembros fundadores:

Sr. Pere Durán i Farell, Sr. Joan Garriga i Pujol y Sra. María Rosa Bonet i Balaguer entre otros. Manel Pedrola Vallespí es el presidente.

Las actividades que se realizan en esta asociación son las siguientes: exposiciones, cursos, conferencias, excursiones, demostraciones y talleres.

Imagen

Miembros realizando un taller

A través de una encuesta realizada a los miembros directivos,  organizadores y participantes de dicha asociación podemos concluir que, en gran parte, sus miembros suelen ser hombres de más de 26 años que descubrieron principalmente la asociación a través de internet, el 75% de los encuestados, que tienden a participar en las actividades, en su mayoría, una media de 10 veces al año. Las actividades que prefieren son principalmente los talleres seguido de las demostraciones.

Estos miembros,  a los que les interesaba anteriormente Japón, les atrae también la cultura antigua y/o moderna, el ikebana, la historia de Japón y otros. También. este estudio nos refleja que tanto el público como los directivos y organizadores no están interesados en la cultura japonesa dedicada a temas como el manga y el anime.

La opinión de los miembros sobre esta organización es generalmente la de una asociación que sí difunde esa parte de la cultura japonesa tal como pretende. Sus usuarios están de acuerdo en que para aprender la cultura del arte del bonsai se debe empezar por las bases y que dicha asociación se encarga de enseñar e inculcar éstas.


Enlaces de interés

Amics del Bonsai:  http://www.bonsaiacab.org

Página en facebook: Associació Catalana Amics del Bonsai

ss

Conclusión

Una vez finalizada nuestra búsqueda, hemos podido indagar en los objetivos de las asociaciones que se dedican a difundir la cultura tradicional y urbana japonesa. Principalmente se pretende poner al alcance de la población diversos tipos de conocimiento cultural, tales como ikebana, ceremonia del té, bonsai, etc. y aspectos culturales más de actualidad (cultura urbana) como el movimiento otaku.

Así pues y gracias a las encuestas realizadas en las cuatro asociaciones, hemos concluido que éste se cumple.

Además, hemos podido comprobar que en las asociaciones juveniles tienden a tener un público más adolescente, activo y participativo; mientras que en las asociaciones culturales los integrantes son adultos, con intereses bastante más concretos y con una participación más reducida a eventos concretos, talleres, exposiciones y poco más. Por otro lado, éstas últimas no quieren que se les encasille en el mundo del manga y anime, ya que el público es muy variado y a la gran mayoría no les interesa este tema.

En las juveniles hemos encontrado una pequeña distinción entre miembros que están interesados en temas más amplios referentes a la cultura japonesa tradicional y  los que sólo buscan participar en la parte del manga/anime, generando diferencias de intereses en determinados eventos. Suelen salir ganando por interés general las actividades más otaku y referentes a la cultura urbana, pero salvando esta circunstancia la gran mayoría de integrantes están satisfechos con las actividades que se realizan en sus respectivas asociaciones.

En ambos casos, se pretende romper con una serie de estereotipos que han perdurado durante el tiempo sobre esta cultura, y se consigue mediante la transmisión de estos conocimientos, destinada cada una a un tipo de público.

Read Full Post »


En los últimos años, hemos podido ver como un exótico y moderno baile japonés atraía a un número creciente de jóvenes de nuestro país. Cientos de ellos se reúnen en clubs dónde aprenden a bailar el para-para. Algunos incluso se atreven a formar grupos de baile.

El origen de este baile es tan incierto como el de su extravagante nombre. Lo único seguro es que apareció en Japón en el periodo comprendido entre finales de los setenta y mediados de los ochenta, a partir de un proceso dialéctico cuyo principio es difícil situar.

El para-para nació profundamente asociado a la música disco, la cual fue introducida en el país del sol naciente a finales de los setenta. Películas como “Saturday night fever” contribuyeron a la popularización de este tipo de música y condujeron a la profileración de discotecas por el país.

A principios de los años ochenta ya podía encontrarse un número considerable de discotecas en la capital del país. A estas discotecas acudían numerosos jóvenes nipones a escuchar música disco como sus homólogos europeos y norteamericanos. No obstante, no todos tenían la posibilidad de hacerlo; había quiénes se quedaban en la puerta por no tener la edad mínima requerida por los establecimientos para permitir su entrada. Aunque también había otros motivos para denegarles el acceso: hubo grupos de chicos y chicas que fueron rechazados por su estridente vestuario. Eran los llamados “takenokozoku“: personas que se vestían con ropajes de vivos colores y un cierto deje infantil, adquiridos en la destacada tienda Takenoko de Shibuya.

Los takenokozoku, ante la imposibilidad de acceder a las discotecas, empezaron a reunirse para escuchar música en la zona peatonal del barrio de Harajuku, en Tokio. Agolpados alrededor de una radio, los takenozoku bailaban sin mover demasiado los pies y agitando los brazos más de lo normal. Sus movimientos recordaban a los de una antigua danza japonesa: el Bon Odori.

Takenokozoku en Harajuku, Tokio (1980)

Unos años más tarde, estos jóvenes obtendrían la posibilidad de penetrar en las discotecas del país, introduciendo en ellas su famoso baile. Se cuenta que fue en una discoteca de Tokio dónde el baile fue bautizado, al oír su dueño como los muchachos y las muchachas coreaban la canción “Take on me” del famoso grupo noruego “A-ha” cantando “paraparaparaparaparapara”.

Pasada la fiebre de los primeros años, la sociedad japonesa relegó a los takenokozoku al olvido más absoluto a finales de la década de los ochenta. ¿Cómo pudo este fenómeno revitalizarse de la forma en que lo hizo en pleno siglo XXI y hacer el salto a España? ¿Qué lleva a los jóvenes de nuestro país a interesarse por un baile de semejantes características? El presente trabajo intentará arrojar algo de luz sobre esas difíciles cuestiones.

Contexto

Se podría decir, que el movimiento otaku en España, si por otaku entendemos el amor por la cultura asiática, en concreto la nipona, empezó a expandirse tras las emisiones de Mazinger Z allá en el 1978, empezando a popularizar así las series de anime japonesas. Más tarde, fue la aparición en las pantallas de Sailor Moon y Dragon Ball, que celebran ya más de 20 años desde la primera vez que pudieron ser vistas en España.

Esto desencadenó un interés en la gente joven cada vez más intenso por todo aquello relacionado con Japón, haciendo así más asequible el conocimiento de la música nipona, tanto de parapara como jpop o jrock, en España. De este modo, eso que cada uno conocía desde su casa, mayoritariamente a través de internet, fue popularizándose en un ambiente bastante cerrado, propiciando así encuentros de aficionados a este tipo de música, en gran parte apoyadas por otros eventos como el Salón del Manga y similares, los cuales poco a poco han ido abarcando cada vez una mayor cantidad de aficiones relacionadas con Asia Oriental.

Poco a poco el para-para dejó paso a un nuevo estilo musical, el pop coreano, también asiático, conocido como kpop. Esta sustitución de lo popular, del cambio de moda, ha originado en algunos casos un enfrentamiento entre el pop japonés i el pop coreano.

El auge de la popularidad del kpop en la cultura occidental, se ha debido a la cantidad de medios en los que se ha dado a conocer, ya que en los últimos años se han podido ver varios reportajes sobre diversos grupos de kpop en los telediarios españoles , como Girls Generation (SNSD), o directamente compañías discográficas, como fue el caso de la CUBE Ent. cuando se celebró el Cube United Concert en Londres. También han aparecido algunos reportajes sobre grupos de ídolos (idols) en revistas para adolescentes, como “Bravo”, grupos como 2NE1 o SHINee, así como el inicio de una publicación exclusivamente sobre kpop, la revista “K-wave”.

No tan sólo eso, si no que además, los grupos BIG BANG y 2NE1, ambos de YG Ent., fueron los primeros grupos coreanos en conseguir ganar premios internacionales, otorgados por la MTV (EMA MTV Mejor Actuación Internacional, y MTV Iggy Mejor Nuevo Grupo Mundial, respectivamente). Apareciendo también en rankings españoles musicales.

Entrega de los premios de MTV a BIG BANG

También es importante destacar la creciente oleada de conciertos que se está produciendo en Europa y Estados Unidos, así como América del Sud, además de la salida a la venta “mundialmente” de varios discos de kpop, así como el debut en Estados Unidos de varios grupos.La gran importancia que está adquiriendo este estilo musical es debido a todas aquellas asociaciones formadas por fanáticos del estilo (APCN, Han-A, Asian Club…) que tratan de expandirlo tanto como sea posible, así como de diversos grupos (Ongaku no Girls, B/yul, F.Angels, DoubleSTY…) que se dedican a imitar a sus artistas favoritos, amenizando así  una gran cantidad de eventos a los que son invitados a exhibirse, y dónde tienen la posibilidad de competir en concursos con premios simbólicos. Esto ha llegado a las compañías coreanas, que actualmente convocan concursos de “covers” y audiciones internacionales, tanto de canto como de baile. Como por ejemplo, recientemente se ha abierto un concurso llamado “Kpop Cover Dance Festival 2012” organizado principalmente por la KBS, cadena de televisión sur-coreana.

Un grupo de baile catalán, Ongaku no Girls, se presenta en este concurso versionando a Sunny Hill

Grupo original

Asociaciones y grupos de baile en Barcelona

En Barcelona existen distintas asociaciones dedicadas al baile y a la cultura asiatico-oriental. A causa de nuestro contacto directo con alguno de los miembros de una asociación, hemos centrado nuestro trabajo de campo en ésta, APCN Asociación de para-para y cultura nipona, también conocida como Paralist Paradise. Es una asociación que reune aquella gente interesada en coreografías que surgen de la cultura popular moderna japonesa. Aunque en un principio se dedicaba solo al para-para, actualmente hay varios grupos de dance adscritos en la asociación. Se reunen los sábados por la tarde en el Centro Juvenil de Garcilaso, Sagrera, Barcelona. Los sábados asisten solo algunos miembros, pero se realizan encuentros en los eventos en los que disponen de un stand.

Hasta hace poco era una asociación gratuita, pero este año, 2012, la junta directiva ha decidido que los miembros deberán abonar una cantidad simbólica anual de 5€, otorgando un carné de socio a cada miembro. Con este cambio se pretende reforzar la unión entre la asociación y sus miembros.

Preguntámos a los miembros de APCN por sus intereses dentro de la cultura asiática-oriental: a parte del baile y la música; la comida, el manga/anime y el idioma se encuentran entre los aspectos favoritos de esta cultura. A escoger entre un país de la zona, la mayoría se decanta por Japón, no es de extrañar ya que, la juventud catalana ha sido muy influida por la cultura nipona a través de series de televisión tales como Doraemon y Bola de Dragón durante las últimas décadas. En segunda posición de preferencia se encuentra Corea del Sud, por el, ya comentado anteriormente, auge de los idols coreanos en el mercado musical internacional.

Nos encontramos, pues, con un perfil de mujer joven, también se hallan hombres jóvenes aunque su número es mucho más reducido, de entre 16 i 25 años (con la excepción de una chica de 12 años), las cuales se sienten parte de una comunidad cada vez más expandida i diversa. Reconocen que tanto el para-para como el kpop son modas que tarde o temprano son sustituidas por nuevos estilos de música y baile. El para-para tuvo su auge en los ochenta y fue reemplazado por la música popular moderna coreana, que dentro de poco será sustituido por otro estilo, algunas entendidas en el tema, apuestan por el pop tailandés.

En la asociación, todos los integrantes no se llegan a conocer íntimamente, pero la mayoría se reconocen debido a los diferentes encuentros que se realizan en los eventos temáticos.

Ongaku no GirlsUn alto por ciento de los encuestados está realizando estudios universitarios y no han trabajado nunca o no tienen un empleo fijo.

La organización dentro de los grupos varía según ellos, nos encontramos con agrupaciones jerarquizadas, con líder, y otras totalmente horizontales donde todos los miembros se encargan de hacer y decidir las tareas necesarias para su buen funcionamiento.

Fuera de APCN y otras asociaciones, existen grupos independientes de baile, como Fallen Angels o Ongaku no Girls. Al no formar parte de una asociación, no disponen de un lugar fijo de ensayo, nos cuentan que o ensayan en diferentes centros cívicos de la ciudad o bien, en la calle.

Los lazos con esta comunidad van más allá de la fascinación por la música, la mayoría forman parte de agrupaciones de baile, las cuales pueden estar integradas en asociaciones, donde las relaciones personales juegan un papel importante. Encontramos gente abierta, con ganas de juntarse con gente acuerdo con la afición al baile y en segundo plano, pero no menos importante, la cultura asiática-oriental.

A modo de conclusión

Uno de los principales rasgos distintivos del para-para es su colectivismo. Las coreografías que bailan sus aguerridos fans exigen máxima disciplina y concentración de cada individuo dentro del grupo. El más mínimo error individual puede estropear la estética del movimiento en su conjunto.

Lo más sorprendente del fenómeno “para-para” es que surgió en una sociedad tradicionalmente colectivista como es la japonesa en un periodo en el que ésta era bombardeada masivamente por el “American way of life” que importaban al archipiélago nipón los vencedores en la II Guerra Mundial. El para-para parece aunar, de forma espontánea, la influencia cultural europea y norteamericana y la voluntad inconsciente del pueblo japonés de mantener su forma de ser. No debemos olvidar que este baile hace su aparición de la mano de jóvenes chicos y chicas que bailan las modernas canciones disco, especialmente europeas, alrededor de aparatos de radio en las calles de Tokio. Y sería en las discotecas de esta urbe dónde el para-para echaría raíces y se desarrollaría. Los adolescentes japoneses empezarían, en los años ochenta, a bailar la música europea a su manera, en grupo.

Volviendo a España, podríamos pensar que una de las motivaciones que impulsa a algunos grupos de españoles a aficionarse por el para-para es precisamente la voluntad de sentirse parte de un grupo. Y este hecho que empuja a algunos a unirse a los grupos de para-para es precisamente el obstáculo que impide a tantos otros hacerlo. Al fin y al cabo, en nuestro país se nos inculca el individualismo como forma de ser y de vivir desde el preciso instante en el que nacemos.

Otro de los puntos de atracción para los chicos y las chicas de nuestro país hacia el para-para es lo exótico del baile. La lejanía del país del cual procede. Una rápida ojeada a lo que acontece en el mundo nos permitirá darnos cuenta de que la fascinación por lo japonés se expande por todas las naciones de mano de la popular cultura otaku.

Pero su especial impacto en España, bien podría tener algo que ver con los cuarenta años de oscurantismo franquista y el relativo aislamiento prolongado de nuestro país con respecto a Europa y el mundo en general. Antes, durante y después de la Transición, nuestros padres se lanzaron a una desenfrenada carrera para transformarse, en tiempo récord, en más europeos y globalistas que nadie. Les atraía el aparente misterio de lo extranjero.

¿Puede ser que esa dinámica se haya transmitido a la generación siguiente de alguna forma? Es evidente que en este trabajo no tenemos elementos suficientes para juzgar, pero sin duda es una incógnita que puede permanecer abierta.

————————————————————————————————————————

Fuentes:

http://freiyazent.blogspot.com.es/2007/09/para-para-que-es-y-su-historia.html

http://fuckyeahurbantribes.blogspot.com.es/2010/12/takenoko-zoku.html

http://web-japan.org/trends00/honbun/tj000729.html

Read Full Post »

Introducció

El nostre objecte d’estudi és Casa Àsia i ens proposem d’acostar-nos-hi analitzant diversos punts de vista que hi estan directament vinculats. Una d’aquestes aproximacions serà la que Casa Àsia té, com a òrgan oficial, de si mateixa la qual desenvoluparem tot seguit incloent una breu definició teòrica i objectiva de què és.

Casa Àsia es va fundar l’any 2001 i va néixer d’una associació entre el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (qui va fer servir l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament), la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Barcelona i Madrid, on té les seves dues seus essent la barcelonina la més antiga.

Vestíbul i façana de Casa Àsia

Ofereix exposicions, conferències, seminaris, cicles de cinema, cursos formatius molt variats, tallers infantils, entre d’altres activitats, i disposa d’una mediateca dedicada exclusivament a Àsia que té més de 12.000 llibres i 6.000 CD i DVD. El seu web té més de 100 seccions en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès, i és que Casa Àsia considera les noves tecnologies una eina clau per apropar les diverses societats que entren en contacte a través seu.

Es defineix a si mateixa com una institució que té la voluntat de ser un projecte col·laboratiu i un servei social i, a la vegada, un referent per a totes aquelles persones que tinguin alguna mena d’interès per la regió Àsia-Pacífic. Vol millorar qualitativament les discussions i debats sobre Àsia a Espanya mentre potencia i reforça el coneixement disponible. En el seu ventall d’opcions podem veure que tracta una varietat destacable de temes: cívics, polítics, socials, culturals, econòmics i ambientals. També incentiva aquells projectes que volen millorar la relació entre les societats asiàtiques i les que habiten a Espanya.

Amb aquesta informació però, no quedàvem ni de bon tros satisfets així que, amb el propòsit de treure una mica més l’entrellat de què és Casa Àsia, vam anar-nos documentat a través de visitar la seu barcelonina diverses vegades i assistint a activitats, cicles i conferències que s’han anat organitzant. Vam entrevistar a més d’un dels seus coordinadors i, amb tot plegat, vam aconseguir formar-nos una opinió una mica més consistent i clara de què era Casa Àsia per a nosaltres i pels altres (pregunta que no ens hem deixat de fer i hem intentat respondre) i quins són els seus objectius. Per anar deixant constància de les activitats a les que hem assistit així com de les nostres impressions entre tots hem escrit un diari de camp, les entrades del qual han ajudat a l’elaboració d’aquesta i la complementen.

Ampliant coneixement

L’entrevista amb Rafael Bueno va ser una de les parts més útils i aclaridores de tot el treball de camp realitzat per tota la informació que vam poder obtenir.

Casa Àsia és un consorci públic el director del qual és un diplomàtic designat personalment pel Ministre d’Assumptes Exteriors. La seva activitat entra dins del que s’entén per diplomàcia cultural que és una manera de fer diplomàcia pública. Aquest segon tipus de diplomàcia inclou tots els instruments que utilitza l’Estat, concretament el Ministeri d’Assumptes Exteriors, per a fer diplomàcia no emprant mètodes convencionals com poden ser les ambaixades. La diplomàcia cultural vol implicar la societat civil perquè a través de la cultura, les arts i la llengua es creïn relacions i vincles amb altres països. Una altra eina de diplomàcia pública seria, per exemple, l’Institut Cervantes.

Dins del grup d’implicats al consorci, el Ministeri d’Assumptes Exteriors és qui més pes té ja que és qui aporta més diners a la causa. D’altra banda cal remarcar que Casa Àsia no és l’única casa que té, són sis el total del que disposa: Casa Amèrica (que és la més gran), Casa Àsia, Casa Àfrica, Casa Àrab, Casa Sefarad-Israel i Casa del Mediterrani.

Casa Àsia té diversos departaments (de programes econòmics i empresa, de política i societat, de programes educatius…) i un consell diplomàtic on hi ha representats tots els ambaixadors asiàtics. Aquests es reuneixen un cop a l’any i van a Casa Àsia per a parlar amb la institució sobre quins projectes col·laboratius poden tirar endavant, quines iniciatives els interessen més… Casa Àsia té relacions diplomàtiques amb totes les ambaixades asiàtiques malgrat que no totes tenen ambaixades o consolats generals a Espanya. Les ambaixades més implicades són la xinesa, la japonesa, l’india i la sud coreana. També està en contacte amb totes les institucions asiàtiques d’Europa, Àsia i Estats Units.

Un dels punts forts de Casa Àsia és la gran diversitat d’actes que organitza, la majoria dels quals són totalment gratuïts. Una de les vies d’actuació que es segueix per organitzar-los és seguir l’actualitat asiàtica i muntar activitats que hi estiguin relacionades. Una altra via consisteix en identificar temes rellevants que puguin interessar a la gent i a l’opinió pública simultàniament. L’objectiu és acostar una realitat desconeguda o mitificada (amb molts prejudicis o falses impressions) a la societat. Malauradament però, aquest segon mètode ja no es pot dur a terme de manera tan eficient perquè Casa Àsia ha patit unes retallades de pressupost del 50%. Això, entre d’altres coses, ha provocat que per a tirar endavant un gran ventall de tallers i activitats s’hagi hagut de fer servir la inventiva i aprofitar-se de l’ajuda d’amistats o contactar amb experts nacionals i no estrangers (i de més renom).

Interior de Casa Àsia

Casa Àsia no es centra en un sector de la societat concret. Vol arribar al públic general independentment de la seva edat, sexe o nacionalitat. Recentment ha sorgit la idea de treballar sobretot de cara a aquella gent que desconeix (Casa) Àsia i un dels objectius de la institució és destruir les imatges estereotipades que volten la cultura asiàtica, entre altres raons, perquè el desconeixement pot ser un perill i una font innecessària de por. També es vol fer ressò de què és Àsia i què passa als seus països ja que és una regió geogràfica cada vegada més important. Per a arribar a la gent Casa Àsia té la seva pàgina web oficial, presència a les xarxes socials més populars com són el Twitter o el Facebook (del que ens varen proporcionar dades estadístiques de les visites que rebia), el mailing – una llista amb contactes als que envien informació de manera sistemàtica – butlletins setmanals i mensuals i, depenent de l’activitat, s’envia una nota de premsa a tots els mitjans de comunicació.

També vam voler saber per què s’havia fet servir la paraula casa per a donar nom a la institució ja que és un mot que té una intencionalitat molt forta. Ens varen respondre que el nom vol fer al·lusió a un dels principals objectius de la institució: acollir. Vol fer pensar en un lloc on tothom hi té cabuda, de reunió i on les persones es sentin com a casa seva. Vol ser un espai de debat i de trobada.

Un servei que ofereix Casa Àsia i pel que també vàrem demanar informació és el Club Casa Àsia. Aquest s’encarrega d’oferir activitats més lúdiques com són cursos de gastronomia, cerimònia del te, etcètera. Si algú vol accedir als seus serveis s’haurà de fer soci. A canvi, a part de comprar l’accés, podrà gaudir de descomptes a establiments concrets.

Per últim, remarcar que se’ns va dir que la seu barcelonina és la principal, que la de Madrid només és una petita delegació i que Casa Àsia és única en el sentit que no hi ha institucions equivalents o semblants enlloc.


Projecte de Comunitats asiàtiques

Com que el total de projectes, tallers i activitats que ofereix Casa Àsia és molt ampli, vam decidir centrar-nos en el projecte de Comunitats asiàtiques. Per tal de documentar-nos vam entrevistar la Gaëlle Patin Laloy, la responsable d’aquest programa.


El projecte de “Comunitats asiàtiques” és possiblement el mitjà més intercultural palpable que proposa Casa Àsia. Neix l’any 2008 en vista del creixent nombre d’immigrants provinents d’Àsia. Casa Àsia es proposà iniciar un estudi de les comunitats asiàtiques que s’establiren a Espanya, centrant-se sobretot a les de Barcelona i Madrid (on s’ubiquen les dues “Casa Àsia” i es concentren el major nombre de residents).

A través d’aquest estudi, es pretenia donar a conèixer la situació i la realitat d’aquests habitants així com establir-hi el diàleg, establir-hi una relació, i d’aquesta manera integrar-los a la societat.

activitat de Casa Àsia

Un cop finalitzat l’estudi en qüestió, van presentar les seves conclusions al públic al llarg d’un seguit de seminaris i cicles on es presentà el resultat del treball en format documental. A més a més varen comptar amb la participació dels membres de les comunitats. Aquest va ser, per així dir-ho, l’inici o el punt en què per fi es començava a tenir constància dels altres. A partir d’aquí i amb la mateixa idea d’unir cultures, va començar a sorgir de la institució una nova línia de programació amb una sèrie d’activitats, sempre de caràcter obert on no existien barreres culturals, on es proposava donar a conèixer al públic la realitat d’aquests immigrants que ho havien abandonat tot per a començar una nova vida en un lloc on les oportunitats eren majors.


Entre els col·lectius amb els que més es treballa es troben el xinès, el pakistanès, l’indi, el bengalí o el filipí.  A part existeixen altres grups com el nepalès, el tailandès o el vietnamita, als que amb prou feines se’ls pot anomenar comunitat ja que el nombre de persones que el formen és molt reduït.

Avui en dia, el projecte ha realitzat una àmplia gamma d’activitats i iniciatives que agrupen diferents camps com poden ser: identitat cultural, economia, intercanvi d’idiomes, educació, tradicions i valors i un llarg etcètera.

 • Entre les més destacades trobaríem el “Diàleg Orient-Occident“, un fòrum on es produeixen debats de rellevància global entre els dos hemisferis. Una trobada entre les veus de diferents països, sexes i edats on es proposen noves fórmules, solucions i intercanvi d’idees amb l’objectiu d’arribar a un òptim desenvolupament del sistema.

 • Amb la finalitat d’establir un espai de trobada intercultural per a les dones s’estableix “Women´s corner“, on les dones de diferents àmbits i cultures exposen les seves trajectòries i les contrasten amb l’objectiu d’integració social i la lluita per la igualtat de gènere. És important tenir en compte l’especial dificultat que a vegades hi ha a l’hora de fer una crida a les dones del sud-est asiàtic.
 • Des de la perspectiva més enfocada a la socialització i l’oci, podem trobar la proposta del “Teatre fòrum“, una forma de teatre que promou la interculturalitat i l’espontaneïtat. Pensat tant pels joves procedents d’orient com els d’occident. Teatre fòrum es centra en els conflictes interculturals que sorgeixen dels quotidians i els transmet al públic amb el que es produeix un diàleg. El grup de la darrera sessió va estar format per unes 40 persones de les quals una mica més de la meitat eren d’origen asiàtic. Els seus integrants procedien d’un total  de 12 països. Gràcies a projectes com aquest s’espera aconseguir una major implicació i, que cada vegada més, els grups surtin dels seus cercles habituals i comparteixin amb la resta les seves inquietuds i els seus móns.

  Sessió de teatre forum

 • Amb l’objectiu d’apropar als centres educatius de primària el patrimoni cultural present al món asiàtic i d’aquesta manera enriquir les ments dels més joves, neix “l’Escola de bambú”. El programa engloba un gran nombre de centres escolars de les comunitats tant de Madrid com de Catalunya. La principal activitat d’aquesta escola consisteix en portar aquests aspectes i costums en forma de jocs, manualitats, contes i activitats basades en l’anàlisi d’estereotips, per posar diversos exemples. Cada taller és realitzat per un expert d’origen asiàtic. Aquests tallers es fan tant a Casa Àsia com als centres d’educació.

Escola Bambú de Catalunya

Escola Bambú de la comunitat de Madrid

Fins on hem pogut veure, Casa Àsia interactua en diversos àmbits: des dels col·lectius menys integrats (els que normalment arriben per establir el seu propi negoci i les seves vides giren entorn de la seva família i contactes), fins els representants internacionals dels països asiàtics, passant pel públic més jove, l’estudiant tant internacional com nacional i inclús el públic, a qui sempre se li ofereix l’oportunitat d’expressar les seves opinions sense cap tipus d’impediment.

Nens en una activitat de Casa Àsia

La nostra anàlisi

Sempre hem pensat en Casa Àsia com un espai on s’organitzaven tot tipus d’actes referents a Àsia: exposicions, xerrades, cursos, etc. i com un lloc d’acollida per a les cultures asiàtiques que, alhora, eren presentades a la nostra societat.  Però investigant i entrevistant a responsables de la institució, hem vist que la seva funció és més complexa que això ja que no només es limita a oferir activitats de cara al públic malgrat que tampoc podem afirmar que coneixem a fons tota l’activitat que es fa. No sabem res més enllà del que veiem a la descripció de la pàgina web, el que ens han explicat i el que hem anat detectant fent treball de camp (assistint a diverses activitats, parlant amb altres usuaris…)

Hem de ser conscients que als  seus inicis Casa Àsia no tenia l’objectiu integrador que té actualment (com creiem al principi) ni la diversitat tan gran de projectes i activitats amb les que compta. Un bon exemple d’això és l’any en què es va crear el projecte de Comunitats Asiàtiques. Van haver de passar set anys de la seva obertura perquè Casa Àsia organitzés un projecte centrat les diferents cultures asiàtiques i els seus membres.

No obstant, el fet que cada cop més gent s’interessi per la cultura asiàtica ha fet necessari que existeixin aquestes activitats i conferències, obertes a tothom qui vulgui, i, alhora, que es creïn programes i activitats l’objectiu dels quals sigui acostar els integrants de les comunitats asiàtiques residents a Espanya entre ells i a la nostra societat. Això és molt positiu ja que permet eliminar la desconfiança i els prejudicis provocats pel desconeixement de la població vers aquestes comunitats i alhora que els asiàtics s’integrin més i no es tanquin en ells mateixos.

També cal destacar, però, el fet que Casa Àsia no és prou coneguda (parlant a un nivell general) ja que la difusió dels seus actes i noticies es fa majoritàriament a través d’Internet , amb la seva pàgina web, el mailing, el Twitter i el Facebook. Per tant, qui no conegui Casa Àsia difícilment arribarà a trobar la seva web. És per aquest motiu que pensem que Casa Àsia en realitat no arriba a tothom, com afirmen, sinó que arriba a qui realment té un especial interès per la cultura asiàtica. Tot i així, el voler arribar a tot el món no deixa de ser un dels objectius de la institució i això es pot veure, per exemple, mirant els fulletons informatius que hi ha a la seva seu ja que no només es troben en català, castellà i anglès; també n’hi ha en xinès o japonès  – depenent de la importància de l’acte – per minimitzar el handicap que suposa el fer servir diferents idiomes.

Potser no de manera conscient, Casa Àsia posa barreres que hi limiten l’accés: no tothom disposa de connexió a Internet, sobretot els immigrants asiàtics que viuen en condicions més precàries, o que potser dediquen la major part del seu temps al negoci i no tenen temps per perdre anant a les activitats integradores que s’hi fan. És cert que queden les opcions d’anar a l’edifici i assessorar-se amb els fulls informatius que hi ha a l’entrada, o bé de transmetre la informació de boca en boca, però aquests mètodes són menys corrents avui en dia ja que tothom opta per l’opció més còmoda, mirar-ho des de casa.

Ara bé, Casa Àsia és un òrgan del Govern, no pas una ONG. Així que és normal que, tot i estar interessats en la integració de les comunitats asiàtiques, no sigui aquest el seu objectiu primordial.

Pel que fa a les instal·lacions, l’espai és força gran i això permet que un gran nombre de persones participin a les activitats o assisteixin a les conferències. Cal destacar l’hemeroteca, que és una part força interessant per al públic ja que compta amb una important selecció de llibres, pel·lícules i música dels diferents països d’Àsia; a més a més, la facilitat per accedir a aquests documents, ja sigui consultant-los allà mateix o emportant-se’ls a casa (només cal el DNI, no és necessari cap carnet especial) permet que la gent es pugui acostar i saber més coses sobre la cultura asiàtica.

Per a obtenir informació per al treball ens hem trobat, per una banda, que la web és força clara i que els dos responsables que vam entrevistar (Rafael Bueno i Gaëlle Patin) van estar disposats a aclarir-nos tots els dubtes que tinguéssim amb les entrevistes que els vam fer; però per l’altra, després de l’entrevista, va ser impossible contactar amb Casa Àsia de nou: la Gaëlle Patin ens havia de proporcionar més informació i contactes d’alguns asiàtics participants d’alguna activitat del seu projecte, però malgrat que li vam enviar correus i la vam trucar, no vam rebre resposta. Tampoc vam poder entrevistar a becaris (ni asiàtics ni autòctons)  ja que, tot i havent sol·licitat un dia per poder fer-ho a través de trucades i correus electrònics, no ens van contestar. Cal dir, no obstant, que Rafael Bueno ha estat l’únic que sempre ens ha respost.

Així doncs, a través de l’estudi realitzat i del diari de camp escrit, creiem que Casa Àsia és un objecte d’estudi que ofereix moltes vies per analitzar-lo però que, al ser una institució pública, no deixa de ser complicat (aquesta dificultat pensem que queda molt ben il·lustrada amb la poca col·laboració i interès que han tingut alguns membres de Casa Àsia per ajudar-nos) i que, per tant, el que nosaltres hem fet no deixa de ser una primera aproximació.

Conclouríem, doncs, dient que, i aprofitant les paraules de Rafael Bueno, estem d’acord amb que Casa Àsia es tracata d’un invent extraordinari i ens aventuraríem a dir que cada vegada és més imprescindible en la societat d’avui en dia que no deixa de parar atenció a tot el que succeeix en aquella part  de món. En definitiva, que el rol de Casa Àsia és clau per a cultivar i mantenir les relacions del nostre país amb Àsia i, amb el temps, creiem que ho serà més (així com també ho serà el d’organismes que també estiguin relacionats amb Àsia). És una eina i una manera de tenir lloc i ser partícep en una de les vessants més candents i incertes del context mundial actual.

Read Full Post »

A l’any 2011 els pakistanesos van convertir-se en la comunitat estrangera més nombrosa de Barcelona. Segons les dades del padró municipal, els pakistanesos es mantenen enguany en aquesta primera posició i a la capital catalana hi ha censats un total de 22.342 persones procedents del Pakistan. A pesar de la seva importància demogràfica i la omnipresència dels seus comerços i restaurants schawarmas en alguns barris de la ciutat, existeix força desconeixement de la realitat d’aquesta comunitat, fins a tal punt que està percebut com un col·lectiu força tancat. Això ha donat lloc a estereotips, de vegades negatius, alimentats per la notorietat que han assolit alguns del seus membres pels seus vincles amb el terrorisme islamista. L’alarma social creada pels mitjans de comunicació, per últim cop a l’any 2010 amb la detenció de 8 pakistanesos per formar part d’una xarxa de suport al terrorisme, ha malmès la imatge d’una comunitat treballadora i pacífica amb perspectives de instal·lar-se a Catalunya definitivament. En aquest treball hem pretès conèixer millor les seves expectatives, aspiracions, interaccions amb les xarxes socials locals i la seva imatge de Catalunya/Espanya mitjançant entrevistes, algunes més reeixides que d’altres, i estudis i articles acadèmics publicats en els últims anys. Les entrevistes van ser portades a terme amb pakistanesos que regentaven botigues d’alimentació i de telefonia mòbil als districtes de Ciutat Vella, Sant Martí i Sants-Montjuïc, on es concentren gairebé dos terços de la població total pakistanesa a Barcelona.

Barri barceloní del Raval, al districte de Ciutat Vella.

Gran part dels pakistanesos a Catalunya són originaris de la província del Punjab, fronterera amb l’Índia. És la província més densament poblada i on es concentra la major part de la agricultura i indústria del país, de manera que és la zona més desenvolupada i rica del Pakistan. Tots els nostres entrevistats, menys una persona provinent de Caixmir, són punjabís. Aquest grup ètnic té una taxa d’emigració molt alta i ha format una diàspora arreu del món.

Localització de la província de Punjab.

Les premisses per emprendre el viatge cap a Europa són similars en els casos que hem tractat. La manca d’oportunitats i renda disponible de la família són les raons més citades. A més, la corrupció endèmica que obliga el pagament de suborns per tractar àgilment amb la administració i la policia és un irritant que forma part de la vida quotidiana. Un exemple esmentat per un entrevistat és la pèssima qualitat dels serveis mèdics que, a part de ser de pagament, sovint venen pastilles falses per enriquir-se il·lícitament. En aquest context de falta d’un futur prometedor al Pakistan, la globalització econòmica fa possible una cerca d’oportunitats en el mercat mundial, sense concretar cap destí en concret i caracteritzat per una gran mobilitat. A més a més, els efectes positius de les remeses en la qualitat de vida de les famílies receptores desencadena i potencia noves migracions entre els familiars i veïns. La meta de les migracions és el primer món i l’objectiu és realitzar el somni d’una vida millor, a pesar de totes les adversitats. L’aspiració a gaudir i compartir la prosperitat d’aquí està construïda a partir d’una imatge d’Europa contemplada en la televisió, a vegades molt lluny de la realitat que troben quan hi arriben. Tanmateix, l’arribada d’Internet facilita molt la comunicació entre emigrats i possibles emigrants mitjançant els xats i els correus electrònics. Un entrevistat parla de com el seu cosí li enviava fotos i li explicava el dia a dia del barri on al final es va instal·lar, i que per això la realitat va correspondre més o menys amb les expectatives que tenia abans d’emigrar.

Fins fa poc, Espanya era considerada com l’únic país europeu on encara es podien obtenir papers. El creixement de la població pakistanesa resident a Catalunya va entrar en una nova fase amb les regularitzacions massives d’immigrants al 2001 i al 2005. Les polítiques de regulació van coincidir al mateix temps amb el blindatge del Nord d’Europa (destí preferent pels alts sous i les societats generoses) causat pel enduriment de les lleis d’immigració i la hostilitat policial arran dels atemptats terroristes del 11 de setembre i la Guerra de Irak. A més, Espanya estava en plena bonança econòmica i les oportunitats d’incorporació al mercat laboral en sectors en què degut al nivell salarial o horaris resultava difícil aconseguir mà d’obra autòctona eren múltiples. Entre el 2000 i el 2001 la població pakistanesa va doblar-se, nodrit d’un gran nombre de persones provinents de la resta d’Europa per demanar una sol·licitud de feina, però també hi havia molts provinents directament del Pakistan. L’elecció d’Espanya, i concretament de Barcelona, com a destinació es deu aleshores a la impossibilitat de travessar la barrera per entrar als destins somiats dels pakistanesos: Estats Units, Canadà i Austràlia. L’alternativa del Nord d’Europa també està molt apreciada, però allà estan condemnats a viure indocumentats degut a les dificultats per regularitzar-se. Per tant, s’estableix una disjuntiva entre tenir papers a Espanya o tenir un treball millor remunerat a Europa. No obstant, hi ha consens entre els entrevistats que a pesar del xoc amb la realitat pel fet de no guanyar tants diners com s’esperaven, Espanya és un país “de vivir bien” gràcies a l’absència de xenofòbia i pressió policial en comparació amb altres països europeus.

Dos pakistanesos venent cervesa a les Rambles.

En els últims anys la població pakistanesa (i la població immigrant en general) ha moderat el seu ritme de creixement i s’ha estabilitzat a causa de la crisi econòmica. A més, segons els entrevistats, les autoritats obstaculitzen la concessió de visats. Expliquen que per reunir els fons necessaris per demostrar la seva solvència econòmica el sol·licitant ha de recórrer a l’endeutament o a la hipoteca dels béns que té al Pakistan, o si no recórrer a empreses que gestionen l’obtenció del visat i el precontracte de treball (normalment fals) a canvi d’una important suma de diners i de ser explotat en una feina precària a l’arribada, sovint com a venedor de flors, encenedors i llaunes de cervesa i refrescos. Descriuen la situació actual de crisi econòmica com a “muy jodida”, no sols per ells sinó que pels autòctons i altres comunitats d’immigrants amb qui conviuen al barri també, ja que trobar feina és molt difícil i pensen que tenen sort per tenir-la.

Les xarxes de parents i coneguts faciliten tot el procés migratori, i els pakistanesos arribats a Espanya solen tenir contactes previs amb els ja residents, qui els ajuden per trobar feina, allotjament etc. Aquests vincles ètnics de suport i solidaritat que s’estenen per tota la diàspora són el món de referència a la qual les comunitats de pakistanesos es circumscriuen, i això en ulls dels autòctons pot semblar una comunitat hermètica. Molts dels nostres entrevistats tenien cosins, tiets, etc residents a Barcelona que els van aconsellar i ajudar.

Respecte el coneixement que es té al Pakistan sobre Espanya, els entrevistats diuen que és molt reduïda i que es limita als estereotips típics com els toros de Pamplona o la Sagrada Família. Les diferències internes d’Espanya són desconegudes per gran part de la població tret d’Andalusia, sobre el qual s’han escrit molts llibres de viatges vinculant-lo al seu passat àrab. El mitjà per la qual s’informen les persones és la televisió, i recentment s’ha emès una sèrie filmat a Barcelona anomenat  “Dil Hai Chota Sa” sobre un triangle amorós en la qual està involucrat un immigrant il·legal que hi viu.

Alguns entrevistats pensen que la única raó per la qual Pakistan surt a les notícies internacionals és degut a un atac terrorista o la recent captura de Bin Laden. Això repercuteix negativament en la imatge de la comunitat i dóna una versió esbiaixada de la realitat que es viu al Pakistan. Per altra banda, alguns també critiquen durament els polítics pakistanesos perquè han portat a un país amb molt potencial a la ruïna. Molts pensen que es fan masses generalitzacions del món musulmà que amaguen les grans diferències internes de doctrina i culturals que existeixen, i expliquen com Iran no és considerat com un país amic. Un va emfatitzar que l’Islam predica el respecte i la convivència amb els altres, i l’acceptació de les lleis del país que els acollen.

Els entrevistats pensen que la seva contribució a la ciutat és del tot positiva. Paguen els mateixos impostos, molt necessaris per l’administració en aquest moments de dèficit públic i no reben cap ajuda específica de la administració pública per a comerciants estrangers. Tots aquests comerços han produït, sens dubte, un efecte dinamitzador sobre la economia dels barris en què s’estableixen, especialment si tenim en compte que en les últimes dues dècades la tendència del comerç de proximitat als barris era de tancar degut al que s’anomena “la crisi del petit comerç” fonamentada en la competència de les grans superfícies, l’increment constant de impostos i la falta de relleu generacional. Existeix la creença popular que es salten la normativa sistemàticament en relació als horaris d’obertura, però la normativa estableix que els comerços de menys de 150 m² poden obrir tots els dies excepte les de tancament obligatori i no tenen cap limitació horària.

Ràdio Pakcelona va ser la primera emissora espanyola dirigida especialment a la comunitat pakistanesa i a la seva integració.

Mantenen relacions socials amb els seus compatriotes, sent molt poques les que tenen amb espanyols. Tot i això, tenen més relacions d’amistat o de negocis amb altres immigrants com els subsaharians i llatins, especialment els entrevistats dels barri del Besòs. La majoria parlen bé el castellà, però el coneixement del català és molt limitat, tot i que hi ha un desig d’aprendre la llengua.

En definitiva, Catalunya en concret Barcelona, s’ha convertit en un node de la diàspora pakistanesa mundial. Si durant un temps es creia que era un lloc de pas a la espera d’emigrar cap a altres països d’Europa, l’opció del assentament definitiu és un fet inqüestionable. Si la última dècada es podria considerar com la d’acollida, aquesta esdevindrà possiblement la dècada de la integració.

Informació de referència
-ARTAL, Carmen; PASCUAL, Àngels; SOLANA, Miguel (2006). “Trayectorias migratorias de la población extranjera en Cataluña: las poblaciones marroquí, ecuatoriana y paquistaní“. Grup de Recerca sobre Migracions (GRM), Universidad Autónoma de Barcelona. Fundación Jaume Bofill.
-SOLÉ AUBIA, Montserrat; RODRÍGUEZ ROCA, Josep (gener 2005). “Pakistaníes en España: un estudio basado en el colectivo de la ciudad de Barcelona“, Revista CIDOB d’Afers Internacionals.
-BELTRÁN ANTOLÍN, Joaquín; SÁIZ LÓPEZ, Amelia. “La comunidad pakistaní en España“. Universidad Autónoma de Barcelona RICAE-Fundació CIDOB.

Read Full Post »

La infancia y la adolescencia son las etapas de la vida en la que nos empezamos a formar como personas: seleccionamos nuestro grupo de amigos, música, moda e incluso nos declinamos hacia la rama de lo que será nuestra profesión. Cada decisión que tomamos nos viene influenciada por diversos factores (familia, amigos, televisión…) y en los preadolescentes un factor importante son las series de animación. Nuestro estudio consiste en analizar 4 ítems para responder a los siguientes puntos:

¿Podemos saber hasta que punto un adolescente siente interés por la cultura japonesa a través de las series de animación (anime)? ¿Qué tipo de evolución vemos con el paso de los años?

Para ello hemos realizado una encuesta a 100 chicos y chicas de entre 11 y 14 años cuyos resultados expondremos a continuación.

Japón desde la distancia

Al preguntar sobre cómo se imaginan el país del sol naciente los resultados son de los más variados. Las posibles respuestas no estaban cerradas por lo que se hace más compleja su gestión. A bien de poder simplificar, para este modesto análisis, hemos considerado conveniente agruparlas por temas. Así pues nos moveremos entre respuestas que hacen referencia a nueve ítems.

En la primera franja de edad de nuestra encuesta destaca de manera clara una concepción del Japón como un lugar muy poblado y urbano, figurando los dos elementos en un 29% y 17% de las respuestas respectivamente. No muy lejos, con un 23%, se asocia la imagen del país al manga/anime. Separando por sexos las estadísticas de los chicos presentan prácticamente el mismo reparto que la general. Es en las chicas donde se observan diferencias. Ellas dan más peso a la cantidad de población que al carácter urbano de su concepto del Japón. Así como hacen crecer la importancia de la tecnología. Rondando también una cuarta parte de las opiniones las referencias a la cultura popular escrita y televisiva.

Respuestas a «¿Cómo te imaginas Japón?» (11 a 12 años).

El siguiente grupo mantiene la imagen en referencia a la población (18%) y el manga/anime (13%). Aparecen de manera destacable estereotipos que se relacionan con China y referencias a la triple catástrofe del 2011, con un 16% cada uno. Sobre los tópicos que asocian Japón con China destaca como muchos hablan de los ojos rasgados, o diciendo directamente «ojos de chino». Unos pocos responden simplemente «China» a como se imaginan Japón. Respecto a los desastres sufridos recientemente por el país hay que tener en cuenta que este grupo-clase ha trabajado el tema como materia docente. Separando chicos y chicas queda patente como sólo ellos consideran la contaminación como una imagen recurrente y como también son los que más valor dan a los conceptos de la cultura popular japonesa que consumen. Las chicas recuerdan mucho más (hasta un 25%) lo referente al terremoto y al tsunami. Siendo los estereotipos asiáticos, sino Chinos, igualmente presentes.

Respuestas a «¿Cómo te imaginas Japón?» (12 a 13 años).

La última franja de edad a estudio se posiciona claramente en una imagen de calles atestadas con un 34% destacando la abundante población. También sobresale con fuerza la imagen de cuna de la tecnología, mencionándolo el 21%. Se mantienen, pero muy a la baja, los ya nombrados clichés chinos y del manga/anime. De manera residual también hace aquí acto de presencia la triple catástrofe del 2011. Pero lo más destacable es el crecimiento de opciones variadas que no podemos catalogar en estos grupos. En los chicos la cifra llega a un 32%, tan alta como la que destaca la población. Las chicas no presentan un incremento de opiniones dispares tan acusado, pero sí lo suficiente como para destacar más que en cualquiera de los grupos anteriores. Distinguiendo por sexos cabe mencionar también cómo los conceptos de manga y anime tan sólo siguen presentes entre los chicos en esta edad, de la misma manera que sólo ellos hablan de lo referente a la triple catástrofe. En cambio son las chicas quienes aquí tienen el monopolio sobre los estereotipos chinos.

Respuestas a «¿Cómo te imaginas Japón?» (13 a 14 años).

Observamos pues una progresión donde la imagen del Japón como país asociado al manga va decreciendo mientras aparecen conceptos más vinculados a la socialización de la persona. Nos referimos con esto a los estereotipos, que se adquieren de otras personas, y las noticias más recientes, hechos de los que se habla de manera cotidiana como puede ser las recientes catástrofes que asolaron el país nipón. La relación que se establece entre el país con la tecnología también es algo que parece crecer con la edad, puede que a causa de un interés más marcado por el mundo del videojuego. Finalmente cabe destacar como se observa un incremento progresivo de opiniones de lo más variadas que no se puede incluir en los grandes bloques aquí tratados. Puede deberse a una mayor formación de la personalidad que lleva a pensar en más elementos diferentes todo y mantenerse ciertas imágenes básicas.

Conocimiento de las series

En este apartado les hemos ofrecido una lista de 9 series (desde Sailor Moon hasta Beyblade) en las que debían marcar cuáles conocían y cuáles no.

En las dos primeras franjas de edad (de 11 a 12 y de 12 a 13) reconocen fácilmente series que están actualmente en antena o que lo estuvieron hace unos años. Sin embargo, series dejadas de emitir desde hace una década (como Sailor Moon o Mazinger Z) son sólo reconocidas por un pequeño grupo.

Basándonos en el conjunto de encuestas realizadas a niños de entre 13 y 14 años, podemos observar cómo, en cuanto al conocimiento de series cuyo país de origen es Japón, existe un reconocimiento mayor por parte de los varones que por parte de las jóvenes. Donde un 30% de los alumnos encuestados (9 varones) reconocen a la antigua, pero famosa serie de renombre Mazinger Z, sólo 4 alumnas la identifican.

De este mismo modo, aun tratándose de series dirigidas a un público infantil femenino, son los varones los que en su mayoría reconocen las series propuestas. Es el caso de Sakura Card Captor y Doremi, donde un 70% y 90% (21 y 27 alumnos correspondientemente) de los varones sabría identificarlas o reconocerlas. Mientras que por otro lado, sólo 15 y 14 alumnas conocen las series en cuestión. Asimismo, son los varones en su mayoría (26 alumnos) los que reconocen también la serie de acción Digimon, mientras que tan solo 7 alumnas conocen la serie o sabrían identificarla.

Por otro lado, ambos sexos reconocen casi en su totalidad las series Dragon Ball, Dr. Slump y Pokémon (87%, 83% y 99%).

En cuanto a las series restantes propuestas en las encuestas (Beyblade y Sailor Moon) vemos que el resultado es un tanto equitativo entre los alumnos de ambos sexos, aunque cabría matizar que aun en este aspecto, son los varones los que ascienden en número a la hora de identificarlas.

Finalmente, cabe destacar que en cuanto al origen de las series preferidas de las alumnas encuestadas, ninguna era de origen japonés (se trataba más bien de material procedente de USA o local –Jersey Shore, Embarazada a los 16, Aida, El número 1, etc-), mientras que un número mayor –en comparación- de varones (10 alumnos) sí que tienen series preferidas de origen nipón.

Podemos sacar en claro pues, que el género masculino es más aficionado al material de animación japonesa, dedicándole más tiempo al conocimiento o abastecimiento de éste, donde incluso sin ser éste el público al que se destina cierto material, se sobrepone en nombre al género al cual sí está dirigido, al femenino. Por otro lado, es el género femenino el que demuestra tener un interés bajo en este tipo de animación, decantándose o mostrando interés por series cuya nacionalidad es otra.

Porcentajes totales de reconocimiento de las series.

Interés por Japón

Mediante estas encuestas también hemos podido ver cual es su interés por el país del sol naciente y averiguar si este interés es sólo mera curiosidad que no va más allá de saber que algunos de los dibujos animados que ven en televisión son japoneses. Descubrir si han llegado a profundizar más en el tema porque les atrae la cultura, tan diferente a la nuestra, y se han interesado por leer o comprar manga o han indagado a través de Internet en busca de anime o información sobre Japón mismo.

La mayoría de estudiantes de entre 11 y 12 años han ido averiguando cosas sobre Japón mediante los anteriormente nombrados anime. Un porcentaje menor, pero no menos importante, ha tenido acceso a información sobre este país mediante la televisión y los documentales; hay que tener en cuenta que desde el triple desastre japonés ocurrido el año 2011, Japón ha sido portada de muchos informativos y ha estado en la mira de muchas personas. Seguidamente un número inferior de niños sabe sobre Japón gracias a conversaciones con demás gente, cosa en la que influye también que el país fuera noticia en repetidas ocasiones después del desastre. Finalmente tan sólo una pequeña parte ha buscado información a través de Internet.

Lo mismo ocurre con el segundo grupo de 12 y 13 años. La diferencia más detacable es el elevado número de respuestas que afirman haber buscado información sobre el Japón para sus deberes. I es que este grupo ha trabajado el tema en clase.

En cuanto a los alumnos de entre 13 y 14 años encontramos algunas diferencias. Ninguno dice haber buscado información sobre Japón por ellos mismos, la mayoría de cosas que saben sobre el país ha sido a través de la televisión y los documentales, y sobre lo que la gente comenta. Sin embargo la mitad de ellos afirma haber buscado anime por Internet, seguramente éstos son los que habrán sentido curiosidad sobre Japón al haber visto los dibujos animados en televisión. Además, unos cuantos de estos adolescentes tienen y han leído manga y otros tanto poseen videojuegos japoneses, una pequeña parte incluso afirma tener tanto manga como videojuegos.

Parece que entre las tres franjas de edad Japón crea algún tipo de curiosidad, aunque es en la franja de 13 a 14 años donde vemos que se acentúa más el interés por ver anime online, comprar o leer manga y jugar a algunos videojuegos que ya saben que son de la industria nipona. Cabe destacar además que suelen ser los chicos los que a medida que crecen no abandonan el interés por este tipo de series de dibujos y cómics, que hace que, poco a poco, lleguen a sentir una mayor atracción hacia otros aspectos de la cultura y vida japonesas.

Mirando al Futuro

En cuanto a las expectativas de futuro, aún es muy temprano para saber si se quieren dedicar a una profesión relacionada con el mundo asiático. No obstante, sí que sienten un interés por el idioma o por visitar el país en alguna ocasión.

En chicos de 11 a 12 años el interés es casi unánime: el 65% afirma que le gustaría ir al país de visita, el 23% está interesado en aprender el idioma, un 6% incluso estaría dispuesto a vivir en el país y trabajar allí. Tan sólo un 6% declara que no siente ningún interés en ir de visita o aprender el idioma.

Por el contrario, las chicas tienden a sentirse menos atraídas por la cultura nipona: el 46% de las encuestadas irían de visita como turista, a otro 27% le gustaría aprender el idioma y el 27% restante no siente ningún interés.

Si subimos un escalón de edad más (de 12 a 13 años), los resultados son similares a los anteriores: la mayoría de los alumnos que están interesados por Japón son chicos frente a una minoría de chicas.

En cambio en la siguiente franja de edad (de 13 a 14 años), vemos un cambio considerable en el sexo masculino: en esta ocasión el número de desinteresados por el país ha ascendido hasta el 34%. Si buscamos la razón de este ascenso, lo encontramos en la influencia de los amigos y en el miedo a la diferencia: tal y como afirma la estudiosa del cerebro adolescente Iroise Dumontheil, durante la adolescencia tendemos a ocultar nuestros gustos si tenemos una afición poco común o mal vista entre gente de la misma edad y buscamos la aceptación del grupo.

Las chicas se mantienen en los resultados obtenidos en franjas de edades menores.

Una cuestión interesante es por qué los chicos sienten más interés por Japón que las chicas. El motivo principal es que el material audiovisual que llega desde Japón es más enfocado hacia el sexo masculino (normalmente son series de mucha acción, con protagonistas masculinos); Estados Unidos y Europa son las zonas geográficas pioneras en traernos series y productos para chicas: series de amor y amistad en los institutos, princesas de cuento…

En trazos generales, es curioso ver cómo los chicos se sienten más atraídos por Japón que las chicas. De manera lógica pensamos que son ellos los que en un futuro tendrán más interés en buscar una profesión relacionada con este país pero al echar un vistazo por nuestra facultad vemos que es todo lo contrario: al final quienes son un número mayoritario en las aulas que estudian Asia son chicas.

Conclusiones

Después de ver estos puntos, podemos deducir que existe una relación entre el mundo de la animación japonesa y el deseo de conocer el país que la produce. Relación más presente en los chicos, mayores consumidores de anime, y que crece más en intensidad que no en número durante la preadolescencia. Sea como fuere, este vinculo entre cultura popular y fascinación por su origen parece ligado, en su gran mayoría, al ocio. No presenta signos de buscar una verdadera comprensión de la Alteridad más allá del producto consumido.

No hay que tomar este dato como un valor negativo. El interés vinculado al ocio, a aquello que realmente nos hace disfrutar y a lo que dedicamos nuestro tiempo libre, cobra un valor positivo en la persona que lo vive. Y este, si se mantiene como hace en un grupo reducido pero constante, es el que puede desencadenar en un verdadero acercamiento al Otro, al Japón real. Ir más allá de lo que se ve en la pantalla o el papel, entender la diferencia entre eso y la realidad o porque la realidad nos muestra esas imágenes. Pero en su gran mayoría el manga/anime sólo les llevará a fantasear con viajar a esas tierras lejanas llenas de aventuras, como lo harán con muchas otras; o a jugar con caracteres que querrían entender, aunque no lo suficiente como para dedicarle el esfuerzo que requiere.

Aun así, ¿quién sabe?, puede que algo tan pequeño como nuestra encuesta espolee algún día lo suficiente este interés, que ya percibimos, y que algún chico, o alguna chica, se dedique en un futuro a estudiar Japón. Hasta podría ser que se convierta dentro de unos años en un alumno de Estudios de Asia Oriental.

Read Full Post »

Older Posts »